Blog

Letni Obóz Militarny GROM – Szkolenie dla młodzieży szkół mundurowych

Łukasz Osiecki, 21:46, 30 Czerwiec, 2017